top of page
top

תאוריית חמשת האלמנטים ברפואה הסינית

תאוריית חמשת האלמנטים, כמו הרפואה הסינית כולה, מתבונת בעולם התופעות.

צורת ההתבוננות המיוחדת הזו עונה על השאלה: אילו חלקים בעולם התופעות מגיבים יחד, ומה מערכת היחסים ביניהם? 

לכל אלמנט יש רזוננס משלו, כשהוא חזק, חלש או סתם יוצא מאיזון, כל מה שנמצא ברזוננס יחודי זה מגיב.

את הרזוננסים השונים ניתן לחלק באופן גס לאיכויות שונות של צ'י: מים, עץ, אש, אדמה ומתכת. החכמים הסינים יכלו לזהות שההידודים השונים משפיעים באופן מסוים על איברים מסוימים, תפקודים מסוימים בגוף האדם ועל תנועה רגשית. הרפואה הסינית, בתפיסתה הרחבה שלה, מתבוננת באדם כחלק מהיקום כולו. כך שהידהוד היחודי של כל אלמט מתבטא, בגוף-נפש האדם וגם בעונות השנה, בעולם הצבעים, בריחות, בקולות, בסוגי אקלים ועוד.  האיכות היחודית של כל אחד מהאלמנטים השונים נמצאת בתנועה מתמדת. בדומה לעונות השנה כאשר הצ'י של הקיץ מגיע למיצוי - מותמר והופך לצ'י של האביב, כך גם בגוף, כאשר הצ'י של אלמנט מסוים מגיע למיצוי, הוא מתמיר את עצמו לאלמנט הבא. 

 

דוגמאות להדהודים השונים אפשר לראות בטבלה הבאה...  ו בהרחבה, בדפי הפירוט על כל אלמנט.

 

תאוריית חמשת האלמנטים היא אחת מהאסכולות המרכזיות ברפואה סינית. היא נקראת גם תאוריית חמשת הפאזות או חמשת התנועות - בהעדר תרגום אחד מדויק למינוח הסיני - Wu Xing. תאוריית חמשת האלמנטים בשימוש יותר מ2000 שנה כשיטה לאבחון ולטיפול. ניתן להשתמש בה כשיטת טיפול בפני עצמה או בשילוב עם התאוריה של הרפואה הסינית.

באיזשהו אופן אפשר להגיד שהסתכלות דרך נקודת המבט של חמשת האלמנטים תנסה לזהות פחות את הפרטים שבסיפור (או את המילים, אם תרצו) ויותר את הצבעים השונים שיש בסיפור.

השימוש הקליני בתאורית חמשת האלמנטים -

חמשת האלמנטים היא שפה, שברגע שמתחילים לעבוד איתה נהיית די אינטואיטיבית, היא מאפשרת למטופל להבין איך תלונות שונות קשורות אחת לשניה, איזה מופע של צ'י (פיזי ומנטאלי) מאפיין אותן, ואיך הן מסתדרות במפה הגדולה יותר, של חמשת האלמנטים.  פרספקטיבה שרואה גם איפה התנועה נתקעת, ומה אפשר לעשות כדי לשחרר אותה.

היא מאפשרת לחבר את הטיפול - בדיקור הסיני למודעות ולהבנה של תהליכים, ובכך מחזקת ומעמיקה את העבודה בקליניקה.

המפה של חמשת האלמנטים, אינה מתארת רק אילו איכויות מגיבות ביחד, אלא גם מה מערכת היחסים ביינהם. את אלא ניתן לתאר לפי מעגל ההזנה, ומעגל הבקרה: 

מעגל ההזנה - מתאר מערכת יחסים המשולה לאימא ובן. כל אלמנט מחזק את האלמנט הבא בתור. כך שאם נרצה לחזק תפקוד מסוים בריאות, המשויכות לאלמנט המתכת, נוכל לדקור בנקודת האדמה שעל מרידיאן הריאות, זאת מכוון שהאדמה היא "האימא" של המתכת. לאומת זאת, במקרה בו נרצה להחליש עודף בכבד המשויך לאלמנט העץ, נוכל לדקור בנקודת האש שעל מרידיאן הכבד - באופן כזה "הבן" ייקח יותר מה"אימא", ועל ידי כך העודף "באימא" יתאזן.

​מעגל הבקרה - מפעיל אמצעים של ריסון. לכל אלמנט יש אלמנט אחר שבאופן טבעי מבקר את התנועה שלו, כך שלא תצא מאיזון. לדוגמה, כאשר איבר מסויים חלש, הבקרה הזו לא תתבצע בצורה מספקת, ואז האיבר ה"מרוסן" יכול לצאת מאיזון. במקרה כזה אפשר לבחור בנקודה שמחזקת את האיבר החלש על מנת לשפר את תנועת הריסון. 

​אילו רק דוגמאות, כדי לאזן את המעגל, אפשר לפעול במגוון רחב של אסטרטגיות. כמו כן, מודל חמשת האלמנטים אינו היחיד ברפואה סינית. ישנם מספר "מפות", כמה מודלים דרכם אפשר להשתמש בנקודות דיקור על מנת להחזיר את המערכת המורכבת הזו לאיזון. כדי לדעת באיזה "מפה" לבחור יש לאבחן נכון את מערך הכוחות בגוף - נפש ואיזה חלק בו הוביל ליציאה מאיזון.

מעגל הבקרה
רפואה סינית בחיפה
רפואה סינית בחיפה
מעגל ההזנה
 * לקריאה בהרחבה על כל אלמנט, ניתן ללחוץ על תמונת האלמנט

 

bottom of page